بارگذاری ... ...

یک دامنه انتخاب کنید...

محصول/سرویسی که انتخاب نموده اید نیاز به نام دامنه دارد پس لطفا نام دامنه انتخابی خود را در زیر وارد کنید

در زیر شما میتوانید نام های دامنه را در کارت خرید خود قرار دهید،اطلاعات لازم و نام های سرور را برای آن مشخص کنید

ثبت دامنه جدید

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

انتقال دامنه موجود

استفاده از زیر دامنه ای از Broodle

بررسی در دسترس بودن... تایید روند انتقال دامنه... تایید نام های انتخابی...

:domain is unavailable

Aww yeah, you successfully read this important alert message. This example text is going to run a bit longer so that you can see how spacing within an alert works with this kind of content.

تماس با ما

دامنه شما واجد شرایط انتقال است

لطفا قبل از ادامه روند انتقال، از باز بودن قفل انتقال دامنه در رجیستار قبلی، اطمینان حاصل نمایید

روند انتقال قابل انجام نیست

دامنه وارد شده، اصلا ثبت نشده است !

اگر دامنه اخیرا ثبت شده است، لطفا چند روز دیگر مجدد برای انتقال تلاش کنید.

روش دیگر ، می توانید جستجویی را برای ثبت این دامنه انجام دهید

نام دامنه وارد شده، نامعتبر است

دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها
لطفا مقادیر وارد شده را مجدد بررسی کنید

ما متوجه شدیم دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید
ادامه جهت ثبت دامنه برای انتقال به ما و تمدید 1 سال* برای

فروش
.com
₹899.00 INR
.net
₹1,199.00 INR
فروش
.online
₹699.00 INR
.org
₹799.00 INR
فروش
.info
₹2,106.00 INR
.store
₹749.00 INR
فروش
.website
₹1,920.00 INR
.social
₹2,592.00 INR
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما